Contact Us

If you have any questions or problems please contact us
using the contact form and we will get back to you as soon
as possible.

Projektledare Förstudie

Beskrivning av uppdraget Vi söker nu för vår kunds räkning en Projektledare som ska leda en förstudie avseende samarbetsverktyg och e-tjänster. Uppdraget avser en förstudie av hur programvaror (i första hand de kunden har tillgång till) kan kombineras för att stödja förändrade arbetssätt och erbjuda en e-tjänst för deras slutkunder och användare. Syftet med förstudien är att identifiera vilka system som skapar

Projekt- och Förvaltningsledare

Beskrivning av uppdraget Vi söker nu för vår kunds räkning en Projekt- och Förvaltningsledare till ett konsultuppdrag. Arbetsuppgifter och ansvar inom rollen: Leda det IT-nära förvaltningsarbetet inom förvaltningsobjekt och säkerställer att målen i förvaltningsplanen nås genom leveranser i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Leda arbetet i förvaltningsobjektet i samverkan med processansvarig (PA) eller motsvarande representant från

Teknisk Projektledare

Beskrivning av uppdraget Vi söker nu för vår kunds räkning en Teknisk projektledare till ett konsultuppdrag. Vår kund är nu i behov av en Teknisk projektledare som ska projektleda olika uppdrag inom kundens elektroniska arkiveringslösning. För att passa i denna roll ska konsulten vara en teammedlem – då kunden arbetar tvärfunktionellt inom teamen vill kunden att alla teammedlemmar hjälper till

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS