Contact Us

If you have any questions or problems please contact us
using the contact form and we will get back to you as soon
as possible.

Projektledare – IT/Sharepoint

UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdraget innebär projektledning av uppgradering av kundens befintliga SharePoint miljö. SharePoint-plattformen nyttjar idag Windows 2008 servrar, vilka ska bytas mot Server Win 2016. Arbetet omfattar installation, konfiguration och dokumentation av SharePoint på de nya servrarna samt omfattande tester av ett antal tjänster, exempelvis sharepointportaler. Arbetet kommer innebära att projektera uppgradering av SharePoint v.2013 till v2016 alt v2019 i samband med serverbytet

Sharepointförvaltare

UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdraget innefattar utveckling, installation, konfiguration, felsökning, utbilda och användarsupport kopplat till SharePoint. Du blir en del av en förvaltning som har till uppgift att stötta verksamheten i deras användande av SharePoint, föreslå förändringar som kan effektivisera arbetet och demonstrera våra tjänster. Förvaltningen har ansvaret för drift och utveckling av befintliga SharePoint-tjänster (samarbetsrum, samarbetstjänster och portaler) och föra en dialog med tekniska bastjänster som ansvarar

Tekniker för uppgradering av SharePoint

UPPDRAGSBESKRIVNING SharePoint-plattformen nyttjar idag Windows 2008 servrar, vilka skall bytas mot operativsystemet Windows 2016 server genom uppsättning av en ny produktions- och testmiljö parallellt med dagens miljöer. Arbetet omfattar installation, konfiguration och dokumentation av SharePoint samt migrering av befintliga lösningar (samarbetsrum, samarbetstjänster och portaler) från SharePoint 2013 till SharePoint 2016 alternativt 2019. Även avveckling av den gamla miljön är aktuellt. KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSKRAV Skallkrav: Minst

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS