Solution Manager

 • Uppdrag
 • Enköping
 • Posted 2 weeks ago
 • 27/03/2023

För kunds räkning i Enköping söker vi en Solution Manager, till ett långtidsuppdrag start 01/05/2023 med slutdatum 2027-12-31.

Vänligen notera: under uppdragets gång måste konsulten vara anställd av oss (NetNordic).

Sista ansökningsdag:

27/03/2023

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget kommer innebära att delta i större eller mindre projekt/uppgifter inom FMTIS/SFE. Inom SFE pågår det hela tiden en mängd uppgifter som
kräver ledning och eller koordinering, det kan vara allt ifrån större projekt uppgraderingsprojket, releaser eller intern processutveckling.
Konsulten kommer arbeta med en eller flera av dessa uppgifter som deltagare. Uppdraget kräver stort ansvarstagande och flexibilitet då kundens förvaltningsmljöer är mycket komplexa.

Konsultens arbetsuppgifter:

 • Att med sin kompetens och erfarenhet tillsammans med teamet bygga upp rutiner och arbetsformer för att trygga förvaltningen och driften av system
  PRIO som förvaltas på FMTIS/SFE och driftas på Driftenheten.
 • Incidenthantering
 • Delta i och eventuellt sammanhålla uppgifter rörande:
  – Uppgraderingsprojket
  – Beredning av ärenden
  – Incidenthantering
  – Tillägg
  – Säkerhetspatchning
  – SAP S 4/HANA
  – Solution Manager

Arbetet med tillägg sträcker sig över hela PRIO, allt från plattformsfrågor, integrationer, funktionell analys och utveckling.

I uppdraget ingår uppgifter så som:

 • Arbeta tillsammans med landskapsarkitekterna gällande arkitektur och design
 • Arbete tillsammans med kravställare på ny funktionalitet
 • Arbeta förebyggande i kapacitets- och prestandafrågor (Solman)
 • Löpande kommunicera och följa upp arbetsuppgifter utifrån ovanstående punkter med förvaltning och drift
 • Säkerhetsrelaterat arbete med dokumentation till olika kravställare (Solman)

Specifika uppgifter:

 • Ny och vidareutveckling samt uppgraderingsarbete
 • Utredningar och analysarbete
 • Bistå avdelningens olika sektioner med Basis, Solution Manager kompetens
 • Ingå i pågående projekt och migreringar utifrån ett Basis, Solman perspektiv
 • Driva definition av målarkitektur för SAP Solution Manager i kommande SAP S/4HANA landskap
 • Uppsättning och konfiguration av i målarkitektur definierade SAP Solution Manager system
 • Driva workshops med processansvariga för att definiera nödvändig funktionalitet för uppsättning av applikationer inom SAP Solution Manager och Focus Build. (Ex Projekt, Change, Test, Release, CCLM, övervakning)
 • Eventuellt teknisk uppsättning av Solution Manager och Focused Build applikationsområden

Krav:

 • Minst fem ( 5 ) års arbetserfarenhet som SAP Solution Manager med arbetserfarenhet inom ett större* företag med inriktning på SAP Teknik Basis.
 • Konsult ska behärska svenska , engelska i tal och skrift.
 • Konsulten ska ha minst två ( 2 ) års arbetslivserfarenhet som SAP S/4 HANA – Solution Manager
 • Konsulten ska ha arbetserfarenhet av migrering utav större** integrerat affärssystem
 • Konsulten ska ha arbetserfarenhet av SAP Focused Build applikationsområden ex. Projekt, Change, Test, Release, CCLM, övervakning
 • Konsulten ska ha minst två ( 2 ) års Arbetslivserfarenhet av Teknisk och funktionell uppsättning av Solution Manager och Focused Build applikationsområden.
 • Konsult ska ha god kommunikationsförmåga/ social förmåga

Stationeringsort:

Enköping

Övrig information: 

Kontakt och ansökan: maria.fristedt@netnordic.com

To apply for this job email your details to maria.fristedt@netnordic.com


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Job Location