Informationssäkerhetskonsult

För kunds räkning söker vi en Informationssäkerhetskonsult till ett uppdrag med start 2023-08-28 till och med 2024-08-27 med möjlighet till två förlängningar á sex (6) månader.

Stationeringsort:

Stockholm eller Sundsvall men arbetet kan delvis ske på distans beroende på uppgifternas art.

Uppdraget:

Detta uppdrag kommer innebära samverkan både inom kunden, och med andra myndigheter. Uppdraget innebär i huvudsak att tillgodose kundens behov av konsulttjänster inom våra uppdrag och dess framdrift. I uppdraget ingår även att delta i verksamhetsmässiga, tekniska, juridiska och ekonomiska frågeställningar.

I uppdraget ingår det att etablera processorienterat och agilt arbetssätt. Utifrån det ska prioriterade uppgifter genomarbetas. Exempelvis ska analyser genomföras gällande behovsanalys, informationssäkerhetsklassning, riskanalys, rättslig analys, kostnadsanalys tillsammans med verksamheten och dess intressenter.

Det kan även komma att ingå att genomföra verksamhetsmodellering men även att göra sammanställning av analyser och skapa beslutsunderlag i rapportformat för att kunna besluta om nästa steg.

Arbetsuppgifterna kan komma att variera, men består huvudsakligen av:

 • Genomförande av uppdrag och aktiviteter enligt överenskommelse
 • Utredningsuppdrag inom ovan nämnda uppdrag och områden
 • Framtagande av analysresultat i form av beskrivningar och tidplaner
 • Föredragande inför kundens beslutsforum, och samverkansformer inom kunden
 • I leverantörens uppdrag ingår att tillföra kunden sådan kunskap att kunden kan fortsätta fullgöra de uppgifter som behöver utföras efter det att avtalat uppdrag har avslutats.
 • I förekommande fall ingår det i uppdraget även att överföra kunskaper om arbetsmetoder och verktyg som kan komma att användas av kunden vid utförande av liknande uppgifter.
 • Arbetet styrs från Avdelningen för tillit och säkerhet och enheten för säkerhet som ansvarar för att myndighetens verksamhet bedrivs inom ramen för gällande säkerhetskrav. Avdelningen ansvarar också för myndighetens arbete som beredskapsmyndighet och bidrar i arbetet med att säkerställa skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och informationssäkerhet vid digitalisering.

Ska-krav:

 • Ha minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och säkerhetsarkitektur på övergripande nivå med såväl interna som externa aktörer.
 • Ha dokumenterad erfarenhet av operativt arbete kring komplexa frågeställningar gällande informationssäkerhet – KRTS (Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet och Spårbarhet).
 • Ha minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av riskanalyser och konsekvensbedömningar samt rapportering kring informationssäkerhet i digitala samverkansprojekt med flera olika parter involverade.
 • Ha god kunskap om aktuella standarder (ISO27000-serien) och vägledningar inom informationssäkerhet.
 • Ha god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Bör-krav:

 • Ha flerårig aktuell erfarenhet (senaste 3 åren) av praktiskt arbete med informationssäkerhet utifrån ett myndighetsperspektiv.
 • Ha erfarenhet av utformning, granskning och implementation av tekniska IT-säkerhetslösningar och säkerhetsåtgärder i digitala infrastrukturer.
 • Ha erfarenhet av dataskydd och säkerhetsskydd samt cybersäkerhet
 • Ha erfarenhet av NIS-förordningen eller totalförsvar

Omfattning:

Uppdraget uppskattas till en konsult på 75-100% under avtalstiden.

Övrig information: 

Kontakt och ansökan: maria.fristedt@netnordic.com

To apply for this job email your details to maria.fristedt@netnordic.com


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Job Location