IT-projektledare/produktägare SDG

För kunds räkning söker vi en IT-projektledare/produktägare för utveckling av Single digital gateways (SDG) tekniska system för bevisutbyte.

Uppdraget omfattar 100 %.

Placeringsorten är Sundsvall eller Stockholm.

Avropsavtalet gäller från och med 2023-08-14 till och med 2024-06-30 med möjlighet till två (2) förlängningar á sex (6) månader, dock längst till och med 2025-06-30.

Bakgrund/uppdragets art:

Den digitala ingången Single digital gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. De olika delarna bidrar till att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur.

Uppdragsbeskrivning:

Konsulten ska:

a) Ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att planera och leda projekt.
b) Ha god erfarenhet av att ta fram tidplaner med milstolpar.
c) Ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra riskanalyser.
d) Ha erfarenhet av att ha faciliterat och planerat workshops.
e) Ha erfarenhet av att följa upp projektets progress avseende tid, kvalitet och ekonomi och rapportera till beställare
och styrgrupp.
f) Ha minst 5 års erfarenhet som produktägare inom IT-utveckling (omfattande både förvaltning och nyutveckling)
g) Ha erfarenhet av att vara produktägare i utveckling av användarnära tjänster

Konsulten bör:

h) Ha erfarenhet av anslutning av konsumenter (kommuner, myndigheter och regioner) till digitala tjänster
i) Ha erfarenhet av system till system-lösningar
j) Ha erfarenhet av att driva projekt inom offentlig sektor
k) Erfarenhet av samverkansprojekt med koppling till många intressenter och aktörer

Kompetensnivå:

Konsulten ska uppfylla minst kompetensnivåer tre (3) enligt nedan:

Kompetensnivå 3
Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

Övrig information:

Kontakt och ansökan: maria.fristedt@netnordic.com

To apply for this job email your details to maria.fristedt@netnordic.com


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Job Location