Handläggare samt administratör till Kundtjänst

 • Uppdrag
 • Sundsvall
 • Posted 1 week ago
 • Applications have closed

För kunds räkning i Sundsvall söker vi en handläggare och en administratör till ett uppdrag med start 02/05/2023. 

Sista ansökningsdag: 24/03/2023

Uppdragsbeskrivning:

Kunden har behov av att förstärka vår Kundserviceenhet med en (1) handläggare och en (1) administratör med möjlighet till option om ytterligare en (1) handläggare och en (1) administratör inom denna förfrågan. Resurserna i denna upphandling kommer att ingå i befintlig enhet.
Arbetet innebär att bidra till ökad samhällsnytta genom daglig kontakt med privatpersoner, aktörer inom offentlig förvaltning samt med medarbetare inom övriga enheter på Digg.

Handläggare:

Kunskap:

 • Akademisk utbildning (minst två (2) års akademiska studier) eller annan erfarenhet som kunden bedömer som likvärdig.
 • Digital kompetens – det vill säga digitalt nyfiken och har god kunskap om digitala verktyg. Konsulten tar sig med lätthet an nya digitala verktyg.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Det innebär att konsulten kan producera skriftligt material på den nivå uppgifter kräver. Konsulten kan uttrycka sig både skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren ska förstå och den röda tråden bibehålls. Konsulten behöver kunna presentera både muntlig och skriftlig information på möten eller andra forum såväl internt som externt.
 • Goda kunskaper i engelska- både i tal och skrift utifrån den nivå som rollen kräver.
 • Kunskap om verktyg som används i digitala möten, t.ex. Skype.

Kompetenser:

 • Ansvarstagande samt ha mycket god samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad det vill säga är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
 • Självgående och tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Konsulten ska uppfylla nedanstående krav:

 • ha minst två års akademiska studier eller annan erfarenhet som kunden bedömer som likvärdig
 • ha minst tre (3) års erfarenhet av arbete med kundtjänst/support, t.ex. av arbete med kundrelationer via mejl och telefon
 • ha erfarenhet av arbete med handläggning av ärenden

Konsulten bör uppfylla nedanstående krav:

 • ha erfarenhet av arbete med frågor av juridisk karaktär
 • ha erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning (kommun/region/statlig myndighet)
 • ha erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem

Administratör:

Kunskapskrav:

 • Akademisk utbildning (minst två (2) års akademiska studier) eller annan erfarenhet som kunden bedömer som likvärdig.
 • Digital kompetens – det vill säga digitalt nyfiken och har god kunskap om digitala verktyg. Konsulten tar sig med lätthet an nya digitala verktyg.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Det innebär att konsulten kan producera skriftligt material på den nivå uppgifter kräver. Konsulten kan uttrycka sig både skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren ska förstå och den röda tråden bibehålls. Konsulten behöver kunna presentera både muntlig och skriftlig information på möten eller andra forum såväl internt som externt.
 • Goda kunskaper i engelska- både i tal och skrift utifrån den nivå som rollen kräver.
 • Kunskap om verktyg som används i digitala möten, t.ex. Skype.

Kompetenskrav:

 • Ansvarstagande samt ha mycket god samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad det vill säga är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
 • Självgående och tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer
  vidare.

Konsulten ska uppfylla nedanstående krav:

 • ha minst tre (3) års erfarenhet av arbete med kundtjänst/support, t.ex. av arbete med kundrelationer via mejl och telefon
 • ha erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, gärna med inriktning mot ekonomisk administration

Konsulten bör uppfylla nedanstående krav:

 • ha erfarenhet av arbete med frågor av juridisk karaktär
 • ha erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning (kommun/region/statlig myndighet)

Övrig information:

Kontakt och ansökan: maria.fristedt@netnordic.com

Job Location