Analys och anpassning av mallar 111 views

Job Expired

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innefattar analys och anpassningar av mallar och dokument, ur ett tillgänglighetsperspektiv för uppfyllande av WCAG, version 2.1.

Exempel är Word mallar ör;

 • Rapporter
 • Beslut
 • Brev och
 • Förelägganden

Likaså efterfrågas utbildning på både basnivå samt mer avancerad nivå för uppdragsgivare:s medarbetare och super users. Utbildningen ska vara i uppdragsgivare:s nya tillgängliga mallar, hur de används samt hur de tillgängliga dokumenten publiceras.

Utbildning ska ske med avseende på;

 • Word (basnivå samt fördjupning), PDF samt Power Point.
 • Mallhantering, hur använder man mallarna?
 • Skapande av dokument som uppfyller WCAG, version 2.1
 • Anpassning av mallar

Volym

Nedanstående volym är enbart en estimering och är inte bindande för uppdragsgivare. Uppdrag och omfattning kan variera i både storlek och innehåll.

Tillgänglighetsanpassningar av mallar

Mallar (ca 12 st) ska gås igenom. De flesta i Word, någon enstaka i Power Point. Mallarna ska granskas och eventuella brister ska åtgärdas. Fokus ska ligga på att mallarna ska vara tillgängliga. Se bilaga 1–12 för mallar som ska analyseras och tillgänglighets anpassa,

Utbildningar

Utbildningar ska ske i Sundsvall. Den kan komma att filmas för internt bruk hos uppdragsgivare, efter genomförd utbildning. Uppskattade omfattningar enligt nedan;

 1. Efter att mallarna är analyserade och anpassade ska alla på uppdragsgivare (ca 50 deltagare) erbjudas utbildning i hur de mallarna används samt hur tillgängliga dokument publiceras, t.ex. via Adobe Acrobat. (5 tim)
 2. Hur uppdragsgivare (ca 10 deltagare) konverterar Word till PDF samt hur vi gör PDF-dokument tillgängliga.

Ska-krav

Leverantören ska under avtalstiden kunna erbjuda konsult/er med stor kompetens inom Word, PDF, Power Point och Acrobat samt förmåga att utbilda enligt beskrivning under punkten 5 för att täcka uppdragsgivare:s behov. Följande krav ska för uppdraget erbjudna konsulter uppfylla;

 • Kompetens avseende WCAG version 2.1
 • Erfarenhet

Erbjuden konsult ska utföra/ha utfört minst två uppdrag liknande ovanstående efterfrågade tjänsteleveranser och då innehållande;

  • Utbildning med avseende på;
   • Word (basnivå samt fördjupning), PDF samt Power Point.
   • Mallhantering, hur använder man mallarna?
   • Anpassning av mallar
   • Skapande av dokument som uppfyller WCAG, version 2.0 eller 2.1
  • Analys samt anpassning av dokument, ur ett tillgänglighetsperspektiv för uppfyllande av WCAG, version 2.0 eller 2.1

Stationeringsort

Utbildningar ska i första hand hållas på uppdragsgivare:s huvudkontor i Sundsvall. Annat arbete kan ske på distans.

Priser

 • Totalt pris för analys och tillgänglighets anpassning av samtliga mallar
 • Pris per utbildningspaket enligt punkt 1 ovan
 • Pris per utbildningspaket enligt punkt 2 ovan

Leverans start

Uppdragsgivare önskar start för leverans snarast möjligt efter avtalstecknande dock senast 2020-05-10, om inte annat överenskommes.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us