Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en Informationsarkitekt/IT-arkitekt.

Uppdragets huvudsakliga uppgift är att bistå vår kund i att skapa ett regelverk för olika typer av modeller (UML) som beskriver information, hur informationen lagras i databaser samt hur processerna att skapa den informationen ser ut. Modellerna utvecklas med Sparx EA och hanteras i ett databasrepository.

Uppdraget består också i att utveckla processer för förvaltning av modellerna samt ta fram rapportmallar och vyer till modellerna för olika målgrupper hos kund. Regelverket för modeller ska testas med riktiga case där modelleringsledning och dokumentation kommer att ingå som en del i detta uppdrag. Det är då viktigt att ha ett verksamhetsarkitekturperspektiv så att helheten sätts i fokus och var sak (bara) hanteras där den bäst hör hemma.

Uppdraget omfattar också frågor kring hur olika tekniska miljöer/plattformar ska dokumenteras samt hur spårbarhet kan byggas mellan information, data och system/applikationer. Uppdraget kan också komma att omfatta stöd i identifiering och planering av nödvändiga kompetenser och resurser inom nära framtid för att fortsätta arbete med att effektivisera informationshantering och IT hos kund.

Kompetenskrav

Konsulten ska vara IT-arkitekt på minst kompetensnivå 4 med omfattande erfarenhet av liknande IT- arkitekturprojekt som omfattar de ovan beskrivna delarna.

Konsulten ska ha:

 • Mycket goda kunskaper om UML
 • Mycket goda kunskaper om olika typer av grafiska modeller – Informationsmodeller, Datamodeller(databasmodeller), Systemarkitekturellamodeller och Processmodeller
 • Mycket goda kunskaper om hur man bäst dokumenterar relationer mellan modeller av olika typer av modeller och mellan element hemmahörande i olika modeller för att nå spårbarhet
 • Mycket goda kunskaper om Sparx Enterprise architecht. Inklusive: användande och skapande av profiler, hantering av ett databas drivet repository, integration med andra system skapande av dokumentationsmallar för uttag av sammanställningar/vyer ur repository och governance
 • Mycket goda kunskaper om systemarkitektur
 • Mycket goda kunskaper om process-/verksamhetsmodellering i UML
 • Mycket goda kunskaper om kravinsamling och dokumentation av krav
 • Goda kunskaper om ISO 19100-seriens standarder
 • Goda kunskaper om OGC-standarder med fokus på GeoSciML
 • Goda kunskaper om INSPIRE-direktivets (2007/2/EC) specifikationer

Om uppdraget

Uppdraget omfattar upp till 600 timmar under 2018 med option på ytterligare 600 timmar under 2018 eller 2019. Start på uppdraget kommer ske i augusti/september.

Ort: Uppsala
Ansök senast: 2018-06-20
Referensnummer: 38042

More Information

 • Contact Anna Rapp
 • Telephone 0733-76 58 32
 • Possible extension Yes
 • Duration Other
 • This job has expired!
Share this job
Upgraded People AB hjälper både er som företag och dig som ensamkonsult att hitta fruktsamma samarbeten. Genom konsultförmedling och rekrytering för vi samman organisationer och personer på ett enkelt och effektivt sätt. Inom konsultförmedling är vi den lilla aktören som slåss med de stora drakarna. Vi må vara små sett till antalet anställda men vi har tydligt etablerat oss på marknaden. Vi har genom våra partners tillgång till ett stort antal ramavtal runt om i Sverige där det finns möjlighet att arbeta med många intressanta slutkunder. Vi sitter även själva på ett 20-tal ramavtal där stora möjligheter till fina uppdrag finns. Vi är också duktiga rekryterare som kan stötta dig och ditt bolag genom en rekryteringspecess i form av rådgivare eller sköta hela rekryteringsprocessen från början till slut. I dagsläget arbetar vi främst inom den offentliga sektorn, men vi har även erfarenhet av den privata sektorn. Vårt flexibla arbetssätt gör det möjligt för oss att tillgodose våra kunders behov för att hjälpa er på bästa möjliga sätt. Vi tror på tydliga och transparanta dialoger och värdesätter återkopplingen till dig som kund eller partner. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping där vi tillsammans skapar ett rikstäckande nätverk med uppdrag.
Information
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us

Newsletter