IT-arkitekt 7 views

Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en IT-arkitekt.

Uppdraget innebär att som IT-arkitekt hos kund, driva vidare arkitekturarbetet för att utveckla nya tjänster. I denna arbete ska en slutlig design sättas och man ska genomföra arkitekturråd.

Kompetenskrav

 • Erfarenhet av arbete som Lösningsarkitekt
 • PSD2
 • TPP
 • OpenBanking
 • Minerva är meriterande
 • Erfarenhet av Bank och Finans

Om uppdraget

Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2019-06-30
Omfattning: 100%
Ort: Stockholm
Ansök senast: 2019-01-19
Referensnummer: 56636

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Full Address Kungsgatan 2, Stockholm, Sweden
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=5eaa4

Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en IT-arkitekt.

Vår kund är nu i processen med att slutföra ett mångårigt arbete med att implementera ett nytt systemstöd. Uppdraget syftar till att utvärdera hur lösningen följer kundens arkitektur och hur förberedd den är för framtida satsningar.

Kompetenskrav

 • Senior IT-arkitekt med mycket god dokumenterad erfarenhet av arkitekturutvärderingar
 • Erfarenhet av Bank eller försäkring

Om uppdraget

Startdatum: 2019-01-01
Slutdatum: 2019-02-28
Omfattning: 100%
Ort: Stockholm
Ansök senast: 2018-12-21
Referensnummer: 55788

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Full Address Kungsgatan 2, Stockholm, Sweden
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=5282d

Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en IT-arkitekt.

Uppdraget innebär att arbeta som infrastrukturarkitekt inom ett av kundens förvaltningsobjekt som ansvarar för en del av kundens it-stöd. Inom förvaltningsobjektet pågår många parallella uppdrag som har bäring på infrastruktur, bl.a. livcykelhantering, säkerhet och driftsäkerhet.

Som IT-arkitekt arbetar konsulten med att designa IT-lösningar baserade på krav från verksamheten så att de uppfyller både funktionella krav och de kvalitetskrav som ställs på arkitekturen. Konsulten kommer att ansvara för arkitekturen inom ett projekt och leda och koordinera tekniska aktiviteter. Konsulten kommer att arbeta i nära samarbete med andra arkitekter i utvecklingsprojekt.

Skallkrav

 • Kompetensnivå 3
 • Konsulten ska ha minst 4 års arbetserfarenhet av att arbeta som IT-arkitekt i stora projekt med komplexa distribuerade system med många integrationspunkter
 • Konsulten ska ha minst 4 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar med tjänsteorienterad arkitektur
 • Konsulten ska ha arbetserfarenhet från minst 1 uppdrag av att designa och bygga lösningar med integrationer mot externa parter
 • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet inom Enterprise Architect eller liknande verktyg
 • Konsulten ska ha minst 2 års arbetserfarenhet av UML för modellering och design

Börkrav

 • Mervärde ges om konsulten är certifierad IT-arkitekt med teknisk inriktning
 • Mervärde ges om konsulten har minst 1 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar där Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) används
 • Mervärde ges om konsulten har minst 1 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar med Microsoft Service Bus
 • Mervärde ges om konsulten har minst 1 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar med Mikroservicearkitektur
 • Mervärde ges om konsulten har goda kunskaper om ITIL

Om uppdraget

Startdatum: 2019-01-21
Slutdatum: 2021-01-21
Omfattning: 100%
Ort: Örebro
Ansök senast: 2018-12-02
Referensnummer: 49221

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Full Address Kungsgatan 2, Stockholm, Sweden
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=4bcd1

Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en IT-arkitekt.

I uppdraget kommer konsulten arbeta med att ta fram en ny lösning för dataintegration, som kommer vara en del av en större förändringsresa inom kundens organisation. Dataintegrationsområdet spänner över kundens verksamhets- och IT-arkitektur. Fokus i uppdraget kommer vara framtagande av en arkitektur som möter kraven och taktisk och operationellt skapar en helhet i samverkan med kundens övriga projekt. Arbetet innebär även att sondera marknaden på lösningar som passar kundens behov, i nära samarbete med parallella projekt.

Konsulten kommer även att ansvara för operativ styrning av projekt. I arbetsuppgifterna ingår också att vägleda och styra lösningsarkitekter och konsulten kommer även i viss mån verka som lösningsarkitekt i strategiska projekt. Konsulten kommer samarbeta med övriga arkitekter, med förvaltningsorganisationerna och beslutsfattare inom verksamhet och IT.

Kompetenskrav

 • Erfarenhet och kunskap kring modern arkitektur som spänner över flera domäner som möjliggör snabb ”time to market” med en hög nivå av struktur
 • Erfarenhet av dataintegration i större företag med många system
 • God förståelse för muli-tenancy och informationssäkerhet
 • Erfarenhet av central data governance och produkter kring detta
 • God förmåga att anpassa och tydliggöra komplicerade lösningar för olika mottagare
 • Dokumenterad lång erfarenhet av framtagning av lösningsarkitektur
 • Kunskap kring hur man jobbar med containers
 • God förmåga att tal och skrift förmedla i såväl text som diagram och modeller på svenska och engelska

Meriterande erfarenheter

 • Kännedom om befintliga dataintegrationslösningar
 • Kännedom om GDPR och dess påverkan ur ett dataperspektiv
 • Erfarenhet av arkitekturarbete i större organisationen
 • Kunskap kring SOA-arkitekturer
 • Erfarenhet av att arbeta i en outsourcad miljö, med underleverantörer för utveckling, test och drift
 • Kunskaper inom CI/CD

Personliga egenskaper

 • Har god sammarbetsförmåga och är en sann lagspelare som ser till helheten
 • Du är strukturerad i tanke och angreppssätt och har god analytisk förmåga med stor vana av att jobba med komplexa lösningar med många beroenden
 • Du har förmåga att omsätta strategiska mål till målarkitekturer/arkitekturplaner
 • Prestigelösa, självgående, initiativtagande, drivande och där lagarbete är nyckeln till framgång

Om uppdraget

Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2019-02-20
Omfattning: 100%
Ort: Stockholm
Ansök senast: 2018-11-27
Referensnummer: 52129

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Full Address Kungsgatan 2, Stockholm, Sweden
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=22aa3

UPPDRAGSBESKRIVNING

Kunds arbete med verksamhetsdriven systemförnyelse (VSF) behöver förstärka med en IT-arkitekt efter årsskiftet. Det gäller det pågående projektet Körkortslån. Konsulten kommer att medverka som övergripande lösningsarkitekt i genomförandeprojektet.

IT-arkitektens uppgift kommer att vara:

 • utreda och ta fram lösningsmönster som stödjer kunds referensarkitektur,
 • skapa och uppdatera utvecklings riktlinjer/handböcker med nya lösningsmönster,
 • stödja projektets systemarkitekter och utvecklare med tekniskt stöd vid val av lösningsmönster,
 • utbilda utvecklare inom utvecklingsriktlinjer,
 • ingå i projektledning med rapporteringsansvar avseende arkitektur och utveckling,
 • information och utbildning internt och externt avseende systemarkitektur.

I rollen som IT-arkitekt är det viktigt att ha erfarenhet av att tidigare varit ledare med problemlösning i fokus i samband med en systemförnyelse.

Uppdraget kommer att innebära kompetensöverföring till egen personal.

KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSKRAV

Skallkrav:

 • ha arbetat som arkitekt med att införa en ny målarkitektur inom minst en stor IT-organisation (IT-avdelning med minst 100 anställda),
 • som teamledare/delprojektledare ha medverkat i minst ett tekniskt migreringsprojekt från stordator till distribuerade plattform (se definition nedan),
 • ha erfarenhet av att ha varit uppdragsledare/delprojektledare för ett team med fokus på problemlösning och strategier inom arkitektur och utveckling,
 • ha medverkat som arkitekt i ett uppdrag för att ta fram arkitekturprinciper för att bygga system baserat på IBM BPM:s produktsvit,
 • ha medverkat som arkitekt i ett uppdrag för att ta fram ekonomiska system (exempelvis inom bank och finans och områden såsom bokföring, ränteberäkningar, skuldhantering etcetera),
 • ha erfarenhet att leda en grupp av andra arkitekter,
 • kunna skriva och tala flytande svenska.

Börkrav:

 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med SOA arkitektur.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat som Systemutvecklare.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med skalad scrum (se definition nedan).
 • Konsulten bör ha arbetat som Arkitekt med att införa en ny målarkitektur inom minst två
  IT-organisationer.
 • Konsulten bör som Arkitekt ha erfarenhet av att arbetat med utveckling av lånereskontra.

OM UPPDRAGET

 • Placeringsort: Sundsvall
 • Tidsperiod: 2019-01-01 till 2020-06-30
 • Omfattning: Heltid

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=4d52d

Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en IT-arkitekt.

Uppdraget innebär att arbeta som infrastrukturarkitekt inom ett av kundens förvaltningsobjekt som ansvarar för en del av kundens it-stöd. Inom förvaltningsobjektet pågår många parallella uppdrag som har bäring på infrastruktur, bl.a. livcykelhantering, säkerhet och driftsäkerhet.

Som IT-arkitekt arbetar konsulten med att designa IT-lösningar baserade på krav från verksamheten så att de uppfyller både funktionella krav och de kvalitetskrav som ställs på arkitekturen. Konsulten kommer att ansvara för arkitekturen inom ett projekt och leda och koordinera tekniska aktiviteter. Konsulten kommer att arbeta i nära samarbete med andra arkitekter i utvecklingsprojekt.

Skallkrav

 • Kompetensnivå 3
 • Konsulten ska ha minst 4 års arbetserfarenhet av att arbeta som IT-arkitekt i stora projekt med komplexa distribuerade system med många integrationspunkter
 • Konsulten ska ha minst 4 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar med tjänsteorienterad arkitektur
 • Konsulten ska ha arbetserfarenhet från minst 1 uppdrag av att designa och bygga lösningar med integrationer mot externa parter
 • Konsulten ska ha minst 4 års arbetserfarenhet av att dokumentera arkitektur med Enterprise Architect
 • Konsulten ska ha minst 2 års arbetserfarenhet av UML för modellering och design

Börkrav

 • Mervärde ges om konsulten är certifierad IT-arkitekt med teknisk inriktning
 • Mervärde ges om konsulten har minst 1 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar där Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) används
 • Mervärde ges om konsulten har minst 1 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar med Microsoft Service Bus
 • Mervärde ges om konsulten har minst 1 års arbetserfarenhet av att designa och bygga lösningar med Mikroservicearkitektur
 • Mervärde ges om konsulten har goda kunskaper om ITIL

Om uppdraget

Startdatum: 2019-01-21
Slutdatum: 2021-01-21
Omfattning: 100%
Ort: Örebro
Ansök senast: 2018-11-20
Referensnummer: 49221

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Full Address Kungsgatan 2, Stockholm, Sweden
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=41292

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsgivaren genomför en systemförnyelse där verksamhetssystemet STIS byggs om. Under genomförandet av systemförnyelsen så behöver uppdragsgivaren också bemanna vissa funktioner med externt stöd för att klara av den omställning som systemförnyelsen innebär.

I uppdraget ingår att:

 • arbeta med arkitekturstyrning via uppdragsgivarens IT-arkitekturråd,
 • utreda och detaljera uppdragsgivarens målarkitektur,
 • ta fram förslag till inriktning för vidareutveckling av uppdragsgivarens migrerade system,
 • stötta uppdragsgivarens IT-arkitekter vid framtagande och beslut av lösningsarkitektur,
 • genomföra en översyn av uppdragsgivaren IT-arkitekturstyrning med målbild att etablera ett ramverk för IT-arkitekturstyrning,
 • se över och förbättra arbetssätt, rutiner och dokumentation inom IT-arkitekturområdet.

Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal

Ska-krav

 • ha arbetat som IT-arkitekt i större IT-organisationer med minst 100 anställda i minst 2 år under de senaste 5 åren,
 • ha erfarenhet av att arbeta som IT-arkitekt i ledande roll i systemförnyelseprojekt under minst 2 år den senaste 3 åren,
 • ha erfarenhet av att ta fram och beskriva tjänsteorienterad IT-arkitektur i system baserade på Java,
 • ha praktisk erfarenhet av att arbeta med IT-styrning i ledande roller, till exempel som chefsarkitekt,
 • kunna tala och skriva flytande svenska.

Leverantören ska som bevis på att ovanstående krav är uppfyllda tydliggöra detta i konsultprofilen/CV.

Bör-krav

 • Konsult bör ha praktisk erfarenhet av att arbeta med verksamhetsarkitektur och affärsarkitektur.
 • Konsult bör ha praktisk erfarenhet av att ta fram och genomföra utbildning av andra IT-arkitekter.

Leverantören ska som bevis på att bör-kraven är uppfyllda tydliggöra detta i konsultprofilen/CV.

Övrigt

 • Placeringort: Sundsvall
 • Omfattning: 20-40 tim per vecka
 • Option: Ja, t.o.m 2019-12-31

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=ee496

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS