Kravanalytiker 16 views

Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en Kravanalytiker.

Rollen Kravanalytiker innebär att vara länken mellan verksamhet och teknik, och bedrivs därför i nära samarbete med övriga resurser som t.ex. verksamhetsexperter, andra kravanalytiker, IT-arkitekter, systemutvecklare och testare. Kravanalys och informationsmodellering ingår i arbetsuppgifterna likaså planering, ledning och genomförande av seminarier/workshops och andra aktiviteter för verksamhetsanalys och kravinsamling.

Som kravanalytiker kan konsulten utgöra en del av ett korsfunktionellt team med agil utvecklingsmetodik. Hans/hennes ansvar blir då att dels genomföra kravanalyser tillsammans med berörd verksamhet innan det läggs in i teamet samt kvalitetssäkra att teamet tar fram efterfrågat stöd som verksamheten efterfrågar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • leder och samordnar framtagning av krav: gäller både funktionella och icke-funktionella krav
 • kartlägger verksamhetens och målgruppernas behov genom intervjuer, workshops och fältstudier m.m.
 • tar fram kravspecifikationer utifrån genomförd verksamhetsanalys
 • ansvarar för att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga projekt-/teammedlemmar

Kunden arbetar i team där de hjälper varandra att ta fram de bästa lösningarna, så konsulten behöver vara intresserad av att kontinuerligt diskutera och utvärdera sina egna och andras idéer och problem.

Skallkrav

 • Konsulten ska ha 3 års arbetslivserfarenhet av kravanalys av webbutvecklade it-system
 • Konsulten ska ha 3 års arbetslivserfarenhet av kravdokumentation
 • Konsulten ska ha 3 års arbetslivserfarenhet av att planera, leda och genomföra seminarier/workshops och andra aktiviteter för verksamhetsanalys och kravinsamling
 • Konsulten ska ha 3 års arbetslivserfarenhet av ärendehantering och ärendehanteringssystem
 • Konsulten ska ha 3 års arbetslivserfarenhet av agil utveckling

Börkrav

 • Mervärde ges om konsulten har 2 års arbetslivserfarenhet av process- och begreppsmodellering
 • Mervärde ges om konsulten har minst 2 års arbetslivserfarenhet av interaktionsdesign och prototyping i form av skisser
 • Mervärde ges om konsulten har 2 års arbetslivserfarenhet av kravmetoder samt förmåga att både tillämpa och lära ut dessa
 • Mervärde ges om konsulten har 2 års arbetslivserfarenhet av kravarbete för e-tjänster
 • Mervärde ges om konsulten har 2 års arbetslivserfarenhet av ärendehantering och ärendehanteringssystem inom offentlig förvaltning
 • Mervärde ges om konsulten har 2 års arbetslivserfarenhet av att skriva testspecifikationer och utföra tester
 • Mervärde ges om konsulten har 1 års erfarenhet av kravhantering för beslutsstödsystem (BI-system)

Om uppdraget

Startdatum: 2018-06-11
Slutdatum: 2019-06-31
Option: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Ort: Norrköping
Ansök senast: 2018-04-27
Referensnummer: 28004

More Information

 • Contact Marco Cus
 • Telephone 0733-28 41 39
 • Possible extension Yes
 • Duration One Year or more
Only candidates can apply for this job.
Share this job
Upgraded People AB hjälper både er som företag och dig som ensamkonsult att hitta fruktsamma samarbeten. Genom konsultförmedling och rekrytering för vi samman organisationer och personer på ett enkelt och effektivt sätt. Inom konsultförmedling är vi den lilla aktören som slåss med de stora drakarna. Vi må vara små sett till antalet anställda men vi har tydligt etablerat oss på marknaden. Vi har genom våra partners tillgång till ett stort antal ramavtal runt om i Sverige där det finns möjlighet att arbeta med många intressanta slutkunder. Vi sitter även själva på ett 20-tal ramavtal där stora möjligheter till fina uppdrag finns. Vi är också duktiga rekryterare som kan stötta dig och ditt bolag genom en rekryteringspecess i form av rådgivare eller sköta hela rekryteringsprocessen från början till slut. I dagsläget arbetar vi främst inom den offentliga sektorn, men vi har även erfarenhet av den privata sektorn. Vårt flexibla arbetssätt gör det möjligt för oss att tillgodose våra kunders behov för att hjälpa er på bästa möjliga sätt. Vi tror på tydliga och transparanta dialoger och värdesätter återkopplingen till dig som kund eller partner. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping där vi tillsammans skapar ett rikstäckande nätverk med uppdrag.
Information
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us

Newsletter