Kravanalytiker 19 views

Beskrivning av uppdraget

Vi söker nu för vår kunds räkning en Kravanalytiker.

Som kravanalytiker hos kund kommer konsulten att utgöra en del av ett korsfunktionellt team med agil utvecklingsmetodik. Konsultens ansvar blir att dels genomföra kravanalyser tillsammans med berörd verksamhet innan det läggs in i teamet samt kvalitetssäkra att teamet tar fram efterfrågat stöd som verksamheten efterfrågar. Konsulten leder och samordnar även framtagning av krav, gäller både funktionella och icke-funktionella krav.

Konsulten ska kartlägga verksamhetens och målgruppernas behov genom intervjuer, workshops och fältstudier m.m. samt tar fram kravspecifikationer utifrån genomförd verksamhetsanalys. Konsulten ansvarar även för att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga projekt- /teammedlemmar. Konsulten som efterfrågas behöver kompetens för design och utveckling av it-system utifrån verksamhetens krav.

Kunden arbetar alltid i team där de hjälper varandra att ta fram de bästa lösningarna, så konsulten behöver vara intresserad av att kontinuerligt diskutera och utvärdera sina egna och andras idéer och problem. Konsulten implementerar valda tekniska lösningar av ett system som svarar upp mot ställda krav samt att valda lösningar ansluter sig till val av systemarkitektur. Konsulten tar personligt ansvar för kvaliteten i vald teknisk lösning.

Skallkrav

 • Konsulten ska ha 6 års arbetslivserfarenhet av process- och begreppsmodellering
 • Konsulten ska ha 6 års arbetslivserfarenhet av att planera, leda och genomföra seminarier/workshops och andra aktiviteter för verksamhetsanalys och kravinsamling
 • Konsulten ska ha 6 års arbetslivserfarenhet av ärendehantering och ärendehanteringssystem
 • Konsulten ska ha 2 års arbetslivserfarenhet av kravhantering för agil systemutveckling
 • Konsulten ska ha 2 års arbetslivserfarenhet av framtagande av funktionella och icke funktionella krav inför implementering av verksamhetssystem inom offentlig förvaltning
 • Konsulten ska ha 1 års arbetslivserfarenhet av kravarbete gällande behörighetsmodeller för auktorisation och autentisering
 • Konsulten ska ha 1 års arbetslivserfarenhet av att ta fram attributbaserade behörighetsmodeller – inklusive implementation

Börkrav

 • Mervärde ges om konsulten har 1 års arbetslivserfarenhet av behörighetsstyrning med XACML
 • Mervärde ges om konsulten har 1 års arbetslivserfarenhet av att skriva testspecifikationer och utföra tester
 • Mervärde ges om konsulten har 1 års arbetslivserfarenhet av att ha genomfört kostnads-/nyttoanalyser
 • Mervärde ges om konsulten har arbetslivserfarenhet av effektkartläggning

Om uppdraget

Startdatum: 2018-08-13
Slutdatum: 2019-11-30
Option: 2020-05-31
Omfattning: 100%
Ort: Norrköping
Ansök senast: 2018-06-25
Referensnummer: 38018

More Information

 • Contact Marco Cus
 • Telephone 0733-28 41 39
 • Possible extension Yes
 • Duration One Year or more
Only candidates can apply for this job.
Share this job
Upgraded People AB hjälper både er som företag och dig som ensamkonsult att hitta fruktsamma samarbeten. Genom konsultförmedling och rekrytering för vi samman organisationer och personer på ett enkelt och effektivt sätt. Inom konsultförmedling är vi den lilla aktören som slåss med de stora drakarna. Vi må vara små sett till antalet anställda men vi har tydligt etablerat oss på marknaden. Vi har genom våra partners tillgång till ett stort antal ramavtal runt om i Sverige där det finns möjlighet att arbeta med många intressanta slutkunder. Vi sitter även själva på ett 20-tal ramavtal där stora möjligheter till fina uppdrag finns. Vi är också duktiga rekryterare som kan stötta dig och ditt bolag genom en rekryteringspecess i form av rådgivare eller sköta hela rekryteringsprocessen från början till slut. I dagsläget arbetar vi främst inom den offentliga sektorn, men vi har även erfarenhet av den privata sektorn. Vårt flexibla arbetssätt gör det möjligt för oss att tillgodose våra kunders behov för att hjälpa er på bästa möjliga sätt. Vi tror på tydliga och transparanta dialoger och värdesätter återkopplingen till dig som kund eller partner. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping där vi tillsammans skapar ett rikstäckande nätverk med uppdrag.
Information
 • Address Stockholm, Sweden
Connect with us

Newsletter