Kravanalytiker CAPC 144 views

Kravanalytiker

Det primära beräkningssystemet (som idag är CALC) måste kunna beräkna enligt schablonregelverket. Förslaget avseende det nya schablonregelverket samt med hänsyns till förändrade förutsättningar m.a. p. Brexit ställer krav på information och funktionalitet som inte kan tillgodoses av nuvarande beräkningssystemet CALC samt saknas i rapporteringsprocessen.

Konsulten behöver jobba med Kravdetaljering avseende informationsförsörjning och funktioner för hantering av information till och från CAPC ( CRIC-systemet) i gränssnitt till andra system och datakällor. Mappning av data och framtagning av IT-specifikationer baserat på verksamhetskraven.

Konsulten kommer att jobba med Kravanalys och specifikation för utveckling av system/ reskontra för interna kreditgarantier. Detta som underlag för rapporering av kreditrisk. Områden som är
intressanta för banken är
Kreditrisk, kreditriskrapportering, kredithantering/kreditprocess.

Bankerfarenhet kan vara meriterande till viss del.

start snarast — 2018-09-30

kontakta
Ferhat Can
ferhat.can@findmyskills.se
Tel: 073 985 12 72

More Information

  • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=cdba4

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS