Kravanalytiker CAPC 66 views

Kravanalytiker

Det primära beräkningssystemet (som idag är CALC) måste kunna beräkna enligt schablonregelverket. Förslaget avseende det nya schablonregelverket samt med hänsyns till förändrade förutsättningar m.a. p. Brexit ställer krav på information och funktionalitet som inte kan tillgodoses av nuvarande beräkningssystemet CALC samt saknas i rapporteringsprocessen.

Konsulten behöver jobba med Kravdetaljering avseende informationsförsörjning och funktioner för hantering av information till och från CAPC ( CRIC-systemet) i gränssnitt till andra system och datakällor. Mappning av data och framtagning av IT-specifikationer baserat på verksamhetskraven.

Konsulten kommer att jobba med Kravanalys och specifikation för utveckling av system/ reskontra för interna kreditgarantier. Detta som underlag för rapporering av kreditrisk. Områden som är
intressanta för banken är
Kreditrisk, kreditriskrapportering, kredithantering/kreditprocess.

Bankerfarenhet kan vara meriterande till viss del.

start snarast — 2018-09-30

kontakta
Ferhat Can
ferhat.can@findmyskills.se
Tel: 073 985 12 72

More Information

  • Contact Ferhat Can
  • Telephone 073 985 12 72
  • Possible extension Yes
  • Skills ALC Analys Krav Kravanalys Rapportering
  • Start Date 31/05/2018
  • Duration Six Months
  • This job has expired!
Share this job
Find My Skills bygger på två grenar. Det första grenen är mot Konsult, den andra grenen mot Rekrytering. Våra konsuler jobbar med en av Sveriges största konsultverksamheter, leverantörer när det kommer till resurser av Konsulter. Vår ambition är att skapa en förändring på marknaden och engagera fler att välja Find My Skills . Vi fokuserar på att hjälpa företag med deras behov, deras målgrupper och att marknadsföra sig mot på ett resultatinriktat sätt. Vi älskar människor, vi är relationsbyggare och jobbar ständigt med att utveckla oss själva, bolaget och våra kunder. Hos oss finns det bara en riktning och gå – och det är framåt!    
Information
  • Address Stockholm
Connect with us

Newsletter