Lösningsarkitekt/IT-arkitekt 134 views1 application

Job Expired

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsgivare har behov av en erfaren konsult som har arbetat som IT- och lösningsarkitekt i utvecklings- och leveransteam och även själv arbetat med systemutveckling. För uppdraget är det nödvändigt att erbjuden konsult har mycket stor erfarenhet av arbetssätt, standards och arkitektur. Likaså är förmåga att omsätta verksamhetsarkitekturen och målarkitektur till hållbara tekniska lösningar nödvändig. Djup teknisk kompetens samt goda kunskaper om lösningsmönster samt förmåga att bedöma olika realiseringsalternativ och beskriva/motivera valda lösningar. Därtill kunskap om tekniker, miljöer, testdriven utveckling och system med mycket hög tillgänglighet och säkerhetskrav med mera Även kunskap om arkitekturarbete inom offentlig förvaltning, dvs. myndighet, kommun eller region, är önskvärt. Uppdraget innebär många kontakter och att sätta sig in i olika byggblock som utvecklas av olika aktörer. Uppdraget innebär att kunna ta en ledande roll i en grupp av personal från olika organisationer. Uppdraget kan också innebära att sätta sig in i regler och lagar samt hur dessa påverkar lösningar.

För att genomföra uppdraget ser uppdragsgivare att konsulten har:

 • stor erfarenhet av följande områden;
  • Förmåga att omsätta verksamhetsarkitekturen och målarkitektur till hållbara tekniska lösningar
  • Djup teknisk kompetens samt goda kunskaper om lösningsmönster
  • Förmåga att bedöma olika realiseringsalternativ och beskriva/motivera valda lösningar
 • stor kompetens inom följande områden;
  • arkitektur
  • säkerhet
  • systemutveckling
  • dokumentation

Ska-krav

 • utföra/ha utfört minst två uppdrag liknande ovanstående efterfrågade tjänsteleveranser där konsulten haft någon av följande, eller liknande, roller:
  • Lösningsarkitekt
  • IT-arkitekt

Volym

Erbjuden konsult ska vara tillgänglig att arbeta för uppdragsgivare 50–100 % under en period av 6 månader.

Stationeringsort

Ca 70 % av arbetet beräknas utföras från uppdragsgivare:s huvudkontor i Sundsvall. Övrigt arbete kan ske på distans. Vad gäller den rådande situationen med Corona-virus följer vi självklart Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer kring resor och ev. karantän. Vi kommer inte utsätta medarbetare eller konsulter för risker. Idag har vi till exempel de flesta möten digitala. Vi kommer behöva lägga upp arbetet på ett sådant sätt som fungerar både för leverans av uppdrag och för att minska risker för enskilda och för smittspridning i samhället.

More Information

 • This job has expired!
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us