Projektledare – IT-utveckling 33 views

UPPDRAGSBESKRIVNING

Kunden genomförde 2014-2015 en förstudie avseende realisering och införande av ett e-arkiv. Förstudien resulterade i en första version av kravspecifikation och säkerhetsmålsättning samt överordnat lösningsförslag innebärande anskaffning av standardsystem  som ska installeras i kunds IT-infrastruktur och konfigureras för kunds verksamhet. Under 2016-2018 genomfördes ett antal förberedande verksamhetsutvecklingsåtgärder inkl. omarbetning av kravspecifikationen samt en konkurrensutsatt upphandling avseende produkt och produktnära tjänster.

Projektets uppgift är nu att realisera e-arkiv version 1.0 (konfiguration, anpassningar), ta fram integrationer, genomföra tester, samt tillse att systemet dokumenteras, säkerhetsgranskas och godkänns. Därefter ska projektet överlämna systemet till linjeorganisationen och stödja denna vid installation i produktionsmiljöer samt aktivt leda och genomföra införandeaktiviteter i verksamheten.

Utöver realisering av e-arkiv version 1.0 har projektet även i uppgift att realiseras och leverera mindre lösningar inom e-arkiveringsområdet såsom standalone-lösningar för hantering av hemliga uppgifter o dyl.

Konsulten ska agera som Projektledare i projekt enligt ovan vilket innebär men inte begränsas till följande:

 • Projektplanering inklusive men inte begränsat till resursplanering, riskanalys och kommunikationsplanering.
 • Projektledning för att genomföra planerat projekt, leverans av beslutade leveransobjekt.
 • Uppföljning och återrapportering av projektets status, inklusive rapportering av samtliga leveransobjekts status.
 • Ändringshantering vad gäller projektets planer inklusive leveransobjekt.
 • Ledning av och praktiskt deltagande i arbets- och samordningsmöten vid framtagande av projektets alla leverabler.
 • Kommunikationsaktiviteter med nyckelintressenter.
 • Aktivt stöd till och deltagande i verksamhetsutvecklingsarbetet

Därutöver ska konsulten kunna leda förvaltningsprojekt som kan komma att svara för interimsförvaltning av driftsatta lösningar intill dess överlämning skett till kunds förvaltningsorganisation.

KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSKRAV

Skallkrav:

 • Relevant akademisk examen och minst 10 års arbetserfarenhet av projektledningi IT-utvecklingsprojekt varav minst fem (5) år i applikationsutvecklingsprojekt.
 • Konsult ska ha minst tre (3) års arbetserfarenhet av projektledning av realisering och införande av centraliserade standardsystem för e-arkiv i verksamheter som omfattas av Riksarkivets regler samt OAIS (Open Archival Information System).
 • Konsult ska ha minst tre (3) års arbetserfarenhet av realisering och införande av centralt placerade standardsystem för e-arkiv som kan lagra allmänna handlingar med sekretessreglerade  uppgifter.
 • Konsult ska ha minst ett (1) års arbetserfarenhet av verksamhetsutveckling av dokumenthanterings- och arkivverksamhet i samband med införande av e-arkiv för arkivering av allmänna handlingar.
 • Konsult ska ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av projektledning av utveckling av preingestlösningar för e-arkivering med äldre och osäkra datakällor.
 • Konsult ska ha god kommunikationsförmåga/social förmåga enligt nivå 3 (bedöms under intervju)

Börkrav:

 • Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av realisering av e-arkiv baserade på produkten ESSArch.
 • Konsult bör ha minst ett (1) års arbetserfarenhet av kravställning och realisering av lösningar som är avsedda för e-arkivering av allmänna handlingar med hemliga uppgifter.
 • Konsult bör ha minst ett (1) års arbetserfarenhet av agil systemutveckling med metoder som SCRUM, Lean Software Development eller motsvarande.
 • Konsult bör ha arbetserfarenhet från arbete med projektledning av it-utvecklingsprojekt. 132 -168 mån

OM UPPDRAGET

 • Omfattning: Heltid
 • Tidsperiod: Undertecknande fram till 2020-12-31 med option till förlängning
 • Placeringsort: Enköping/Stockholm fördelat 90/10

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=e47fc

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS