Scrum Master 110 views1 application

För kunds räkning söker vi två (2) stycken Scrum Masters för uppdrag i Sundsvall.

Arbetsbeskrivning:

Scrum Mastern ska fungera som ett eller flera teams coach och aktivt hjälpa teamet att undanröja hinder, förbättra sitt arbetssätt och sin produktivitet. Rollen inkluderar även att facillitera och vägleda i agila arbetsmoment.

Scrum Mastern fungerar även som ett stöd till produktägare (i uppdrag och förvaltning), leveransteamsqansvariga och utvecklingsledare genom att:

 • Hitta tekniker för effektiv och värdedriven hantering av behovslistor
 • Definiera arbetssätt som ger tydliga och görbara behov inför teamets sprintplaneringar
 • Utarbeta former för återrapportering av teamets progress
 • Facillitera och vägleda i Scrum aktiviteter
 • Verka för helhetsperspektiv genom att skapa och förbättra samarbetsformer mellan det egna teamet, uppdrag och andra team
 • Krav, test och kapacitetsplanering av resurser i teamet är också en del av uppdraget
 • Dokumentation för kundens räkning och kompetensöverföring till kundens egen personal

Ska-krav: 

 • Hög kompetensnivå inom området agilt arbetssätt
 • Hög kompetensnivå som Scrum Master

Bör-krav:

 • Kompetens inom området kravarbete enligt agila metoder
 • Arbetat i större projekt/uppdrag enligt testdriven utveckling
 • Arbetat utifrån ett coachande förhållningssätt
 • Certifierad Scrum Master

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us