Systemtestare 92 views1 application

För kunds räkning söker vi en systemtestare för ett 11 månaders långt uppdrag i Sundsvall, med chans till förlängning. 

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget är att medverka som systemtestare i IT-utvecklingsprojekt och förvaltning. I rollen ingår att ansvara för genomförandet av tester av både befintliga och nya lösningar som utvecklas. I uppdraget kan även arbete med kravfångst och systemkonstruktion ingå.

I arbete ingår nära samarbete med tex verksamheten, kravfångare, systemutvecklare, projektledare, testledare och övriga testare. Arbetet utförs i nära och dagligt samarbete i agila leveransteam, där teamet tillsammans säkrar leveranser enligt plan inom krav, utveckling och test. Kunden jobbar ständigt med att utveckla automatiska tester, vilket kunden ser som viktigt i uppdraget.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:

 • Ta fram testfall och verifiera förväntad funktion eller resultat
 • Tillsammans med övriga i teamet ta fram automattester där det är lämpligt
 • Självständigt utföra tester
 • Skriva felrapporter och utvärdera testresultat
 • Följa kundens beslutade modeller och metoder samt dokumentera enligt beslutade rutiner
 • Kompetensöverföring till kundens egen personal

Ska-krav: 

 • Hög kompetensnivå av att skriva testfall
 • Hög kompetensnivå att utföra systemtest och funktionella tester
 • Kompetensnivå medel inom området testautomatisering med tillhörande verktyg

Bör-krav: 

 • Kompetens inom området agilt arbetssätt
 • Kompetens inom området BDD
 • Kompetens inom området continuous CI/CD
 • Kompetens av arbete med XML
 • Kompetens av koordinering av tester med andra agila leveransteam

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us