Systemutvecklare/Databasmodellerare 78 views

Job Expired

Description

SMHI efterfrågar en systemutvecklare/databasmodellerare till sitt förvaltningsobjekt Insamling som arbetar med insamling av oceanografiska data. Förvaltningsobjektets Insamlingsteam ansvarar för insamling av data från oceanografiska stationer. Dessa data konverteras och kvalitetskontrolleras innan de levereras till andra system inom SMHI

Det aktuella delsystemet heter IOCFTP, består av ett antal Pythonskript och används för att hämta data via FTP/epost, konvertera/kvalitetskontrollera och distribuera mätvärden från egna och externa mätstationer. Skripten har utvecklats under lång tid, flera är likartade och innehåller en del hårdkodad metadata. En ersättare för nuvarande IOCFTP kommer att utvecklas, vilken kommer att bestå av generella rutiner som styrs av metadata lagrade i en befintlig/ny metadatabas. Till systemet kommer även ett GUI, för hantering av metadata, att tas fram. Efter deltagande i designfasen kommer konsulten i huvudsak att arbeta med förändringar/uppbyggnad av metadatabasen och dess GUI. Konvertering av Pythonskript från nuvarande system till nya skript, som använder de nya rutinerna kan också bli aktuellt.

I systemdesignfasen kommer UML att användas vid systembeskrivningen.

Utveckling sker på Linux, RHEL v7 alt RHEL 8.

Erfarenhets- och kunskapskrav

ska-krav

  • Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling i Javascript
  • Minst 1 års erfarenhet av databasmodellering av relationsdatabaser
  • Minst 2 års erfarenhet av utveckling av API:er mot relationsdatabaser
  • Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling i Javascript
  • Minst 3 års erfarenhet av systemutveckling Phyton
  • Minst 3 års erfarenhet av arbete i Linuxmiljö
  • Minst 1 års erfarenhet av UML

bör-krav

  • Bedömning av intervju

 

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us