Systemutvecklare JavaEE 57 views

Job Expired

För kunds räkning söker vi ett flertal systemutvecklare med hög kompetens inom JavaEE.

Arbetsbeskrivning:

Som systemutvecklare kommer du att ingå i kundens leveransteam. Leveransteamen arbetar med utveckling och förvaltning av kundens system med fokus på tjänster som riktats till interna och externa kunder, integrationer med kringliggande system, kommunikation samt applikationsinfrastruktur.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Analys, design och implementation samt utformning av systemarkitekturen, kvalitetssäkring och test av utvecklande lösningar
 • Arbete med automattester och systemtest, dvs framtagandet av testfall och genomförandet av systemtest samt i förekommande fall arbete med kravfångst
 • Dokumentation för kundens räkning samt kompetensöverföring till relevant personal hos kunden

Ska-krav:

 • Hög kompetensnivå inom området JavaEE
 • Hög kompetensnivå inom området applikationsservrar ex. Jboss, Weblogic.
 • Hög kompetensnivå inom området agilt arbetssätt
 • Hög kompetensnivå inom området implementering av automatiserade enhetstester

Bör-krav:

 • Kompetens inom området Apache Kafka
 • Kompetens inom området WSO2
 • Kompetens inom området Docker (Docker compose, Docker base image)
 • Kompetens inom området webbutveckling (Javascript/HTML/CSS)
 • Kompetens inom området webservice teknik/XML

More Information

 • This job has expired!
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us