Teknisk koordinator 77 views

Job Expired

Uppdragsbeskrivning

Bakgrund och syfte

Kunden arbetar med att vidareutveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Arbetet innebär bl.a. att fortsätta uppdatera och utveckla de taxonomier som behövs.

Genom en standardiserad och digitaliserad tjänst för inlämning av årsredovisningar skapas förutsättningar för återanvändning av finansiell information i elektronisk form. Förenklingen för företagare blir att de bara behöver lämna informationen en gång och den kan sedan återanvändas av myndigheter och andra intressenter.

Leverantörens uppdrag

Den huvudsakliga delen i leverantörens uppdrag är att planera, koordinera och samordna arbetet med framtagandet och utvecklingen av taxonomier. Arbetet sker både i kundens organisation samt i tätt samarbete med andra berörda myndighet och privata aktörer.

I uppdraget ingår också att Leverantören ska dokumentera för Kundens räkning och kompetensöverföra till relevant personal hos Kunden

Förmåga

Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som i konsultuppdrag har god förmåga att:

 • Samarbeta
 • Vara lyhörd.
 • Arbeta självständigt.
 • Vara drivande.
 • Kommunicera på svenska i tal och skrift

Ska-krav

 • Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som har kompetensnivån hög inom området koordinering och samordning av arbete kopplat till it-utveckling
 • Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som har kompetensnivån hög inom området koordinering av samarbetsprojekt eller motsvarande mellan myndigheter och privata aktörer
 • Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som har kompetensnivån medel inom området projekt-/uppdragsadministration vilket innefattar planering och uppföljning, möteskallelser, dokumentation samt rapportskrivande

Bör-krav

 • Anbudsgivaren bör erbjuda en konsult som har kompetens inom området XBRL-iXBRL
 • Anbudsgivaren bör erbjuda en konsult som har kompetens inom området företag och företagande

Uppdragsplats

Avtalad uppdragsplats innebär att Leverantören levererar uppdraget på plats hos Kunden när Kunden har önskemål om det.

Kunden uppskattar att 50 % av uppdragstiden är på plats hos Kunden

Övrigt

 • Leverantören ska leverera uppdraget från och med 4 maj 2020 till och med 31 december 2020 Parterna kan komma överens om ett annat datum för uppdragsstarten.
 • Kunden har rätt att med minst tre månaders framförhållning förlänga uppdraget längst till och med 30 juni 2021.
 • Avtalad omfattning är 60 % av heltid och, efter överenskommelse mellan parterna, upp till 80 % under delar av uppdraget.

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us