Teknisk Testare 19 views

UPPDRAGSBESKRIVNING

Uppdraget är att medverka i kunds migreringsprojekt vid utvärderingar och workshops avseende prestanda, kapacitet och automatisering av automatmigrerad CA Gen-kod, COBOL-kod samt Easytrieve-kod. Den genererade koden är Java, JavaScript samt HTML5.

Jobbet leds från kunds kontor och konsultens uppdrag innebär att ta del av framtagna resultat och med sin expertis analysera konstruktiv bidra till förbättrande åtgärder.

Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal.

KUNSKAPS- OCH  ERFARENHETSKRAV

Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av att arbetat med tester mot icke-funktionella krav så som:

 • prestanda- och kapacitetstest,
 • stabilitet,
 • robusthet,
 • driftbarhet,
 • analys,
 • testutveckling,
 • automatisering,
 • felsökning,
 • tuning,
 • presentation och avrapportering.

Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av arbete med:

 • automatiserade tester,
 • Linux/UNIX,
 • DB2,
 • Java,
 • applikationsserver (Websphere, JBoss, Weblogic).

Konsulten ska:

 • ha erfarenhet och kunskap om analysverktyget Appdynamics,
 • ha minst ett års erfarenhet av att jobba med automatmigrerad Javakod, JavaScript samt HTML5,
 • kunna skriva och tala flytande svenska.

Konsulten bör:

 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat i Jira
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att varit mentor i minst två uppdrag.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat i uppdrag med testarbete i minst 3 år inom en större IT-organisation (IT-avdelning med minst 100 anställda).
 • Konsulten bör ha erfarenhet av utvärdering och införande av övervakningsverktyg för prestandatest.
 • Konsulten bör ha varit mentor för större grupp om minst 15 personer.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av tester mot icke-funktionella krav inom ett migreringsprojekt (se definition nedan).

OM UPPDRAGET

 • Placeringsort: Sundsvall
 • Omfattning: Upp till 200 timmar fram till 2019-12-31

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=d8d67

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS