Testare i Sundsvall 43 views

Job Expired

Till vår kund i Sundsvall söker vi en testare för ett uppdrag på ett år, med chans till förlängning i ytterligare 6 månader.

Ska-krav

 • Erfarenhet av att ha arbetat med test i minst 8 år de senaste 10 åren
 • Erfarenhet av att ha arbetat som testare av webbaserade system eller liknande under minst 4 år under de senaste 7 åren
 • Erfarenhet av att ha arbetat som testare av IBM BPM
 • Erfarenhet av test i system där ekonomitransaktioner ingått (exempelvis inom bank och finans och områden såsom bokföring, ränteberäkningar, skuldhantering och liknande)
 • Erfarenhet av uppdrag om minst 3 år där agil metod (SCRUM) använts som arbetssätt under de senaste 5 åren
 • De senaste 3 åren arbetat i uppdrag som testare i en större organisation och/eller myndighet med en IT-organisation med minst 100 anställda
 • Erfarenhet av att ha arbetat i projekt med flera parallella team med beroenden mellan varandra
 • Erfarenhet av att ha arbetat som teamleader eller motsvarande
 • Kunna skriva och tala flytande svenska

Bör-krav

 • Ha erfarenhet av test och hantering av elektroniskt signerade handlingar
 • Ha erfarenhet av att ha testat olika e-legitimationer
 • Ha kunskaper om användbarhet och användarvänlighet
 • Ha arbetat med verktyget QC (Quality Center)
 • Ha arbetat med verktyget Jira, Browserstack eller liknande
 • Ha arbetat med verktyget Data Studio, SOAP och Eclipse
 • Ha erfarenhet av att ha arbetat med test av web services
 • Ha erfarenhet av att ha arbetat med skalad Scrum

More Information

 • This job has expired!
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us