Testare – Sundsvall 111 views

Job Expired

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar främst nedanstående projekt men kan kompletteras med andra uppgifter om så är lämpligt.

Tekniska testa REST APIer till och ifrån RVNs integrationsplattform. Ta fram testfall och strukturerat dokumentera dessa i REQTest. Felsöka och vara behjälplig tillsammans med ICC för att hitta fel oavsett om det beror på felaktigt implementation, extern part eller dokumentation. Skapa, ändra och felsöka XML filer. Granska integrationsspecifikationer samt implementera stubbar/simulatorer vid behov. Skapa och underhålla automatiska testfall. Skapa och dokumentera regressionstestfall och vara behjälplig i överlämnandet av dessa till förvaltningen som en del av testprojektets leverabler.

Uppdragsplats är Sundsvall

I uppdraget ingår att dokumentera för köparens räkning och att kompetensöverföra till relevant personal hos köparen.

Ska-krav

 • Minst 2 års erfarenhet av att analysera, planera och genomföra tekniska tester
 • Erfarenhet av att testa integrationer/integrationstester
 • Erfarenhet av att testa REST APIer
 • Erfarenhet av JSON och XML
 • Erfarenhet av utveckling inom c# (eller liknande)
 • Stor förmåga att samverka med andra
 • Stor förmåga att utrycka sig i tal och skrift
 • Stor förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt för att säkra sin egen och projektets leverans

Bör-krav

 • Certifierad inom ISTQB , ISTQB Agile Tester eller liknande
 • Erfarenhet av att jobba strukturerat med REQTest eller liknande testverktyg
 • Erfarenhet av testautomatisering
 • Erfarenhet av att utveckla ”stubbar” (program) för att kunna simulera och genomföra tester
 • Erfarenhet av Postman

Leveransavtalets giltighetstid

Leveransavtalet gäller från och med 2020-06-01 till och med 2021-08-31. Köparen har rättighet att förlänga avtalet i en eller flera perioder längst till och med 2021-08-31. (längst 6 månader vid uppdrag som initialt är upp till 6 månader annars längst 12 månader)

Därefter kan parterna komma överens om att förlänga leveransavtalet längst till och med den 2021-08-31.

Uppdragets omfattning

Avtalad omfattning är heltid eller deltid beroende på köparens behov. Beräknad omfattning är 100 % av heltid.

Vid en beräknad omfattning på 100 % av heltid kan anbudsgivaren erbjuda en konsult som är tjänstledig upp till 20 % utan att detta har någon betydelse vid anbudsprövningen

Uppdragsplats

Avtalad uppdragsplats innebär att konsulten levererar hela uppdraget på plats hos köparen.

Uppdragsplats är Sundsvall. Resor förekommer.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us