Testare 28 views1 application

Job Expired

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser i huvudsak testhantering i agilt team som ansvarar för att utveckla och förvalta kundens IT-tjänster. De huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • Förstå behov (kravbilden) och ta fram testfall
 • Självständigt ta fram nödvändigt testdata utifrån behov
 • Självständigt utföra tester (agilt)
 •  Utvärdera testresultat utifrån behov

Det agila teamet driver både kravhantering, utveckling och test som teamet ansvarar tillsammans för att kvalitetssäkra it-tjänster enligt uppsatta leveransmål. Det innebär att uppdraget även kan inkludera att planera, utreda krav/behov samt utredningar och andra arbetsuppgifter som teamet ansvarar för.

Uppdraget inkluderar både nyutveckling och förvaltning av befintliga IT-tjänster och system.

Kunden arbetar värdedrivet, det vill säga jobbar med uppdrag som ger mest nytta och effekt på såväl kort som lång sikt. Det värdedrivna arbetssättet innebär att konsulten får ett varierat uppdrag.

I uppdraget ingår att Leverantören ska dokumentera för Kundens räkning och kompetensöverföra till relevant personal hos Kunden.

Uppdragets tider

Leverantören ska leverera uppdraget från och med 1 september 2019 till och med 31 december 2020.

Kunden har rätt att med minst tre månaders framförhållning förlänga uppdraget längst till och med 31 december 2021.

Vid kortare framförhållning än tre månader samt efter att Kunden inte längre har rätt att förlänga uppdraget kan Kunden lämna önskemål om att förlänga uppdraget så länge leveransavtalet är giltigt.

Om Leverantören väljer att tacka nej till en förlängning av uppdraget gäller följande:

 • Om Leverantören väljer att erbjuda den konsulten för ett nytt uppdrag hos Kunden gäller avtalat timpris för det uppdrag Leverantören har tackat nej att förlänga som takpris för den konsulten i det nya anbudet.
 • Detta gäller från att Leverantören tackat nej till en förlängning och till fyra månader efter att detta leveransavtal upphört.

Överenskommelse om att förlänga uppdraget eller att uppdraget ska upphöra sker via mejl mellan kundansvarig hos Leverantören och avtalsförvaltare hos Kunden.

Ska-krav

Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som har god förmåga att:

 • Samarbeta.
 • Vara lyhörd.
 • Arbeta självständigt.
 • Vara drivande.
 • Kommunicera på svenska i tal och skrift.

Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som har hög kompetens inom följande områden.

 • agilt arbetssätt i team inom test
 • utifrån behov/krav skriva testfall, skapa nödvändig testdata för uppdraget och utföra systemtest samt regressionstester
 • leda, driva och koordinera testarbetet med samtliga intressenter
 • läsa filbeskrivningar, skapa filer och läsa loggar ur ett testperspektiv

Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som har medelhög kompetens inom följande områden.

 • agilt arbetssätt inom krav
 • utreda, koordinera och driva kravhantering med samtliga intressenter

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=5a833

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS