Testare 22 views

UPPDRAGSBESKRIVNING

Vår kund behöver förstärka med en testare inom olika prioriterade uppdrag och projekt; framförallt inom VSF Migrering.

Uppdraget kommer bland annat innebära att:

 • granska och analysera krav ur ett testperspektiv,
 • planera, genomföra och prioritera testarbetet,
 • skapa testfall/testscript och testdata,
 • koppla testfall/testscript till krav,
 • genomföra tester,
 • rapportera progress, fel/avvikelser,
 • hantera dokumentation (exempelvis teststrategi, testrapport),
 • ingå i teamet Gemensamma inom VSF Migering,
 • ingå i teamet i applikationsförvaltning,
 • genomföra kravfångst.

Uppdraget kommer att innebära kompetensöverföring till kunds personal.

KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSKRAV

Konsulten ska:

 • ha erfarenhet av att arbetat med test i minst 7 år under de senaste 10 åren,
 • ha erfarenhet av att skapa testfall/testscript och testdata samt genomfört tester,
 • ha utbildning i testmetodik,
 • ha arbetat med test i både nyutveckling och förvaltning av webbapplikationer,
 • ha erfarenhet av att arbetat med kravfångst i minst 3 uppdrag,
 • ha erfarenhet av att arbetat som Scrum master,
 • under de senaste 2 åren arbetat i uppdrag som testare i en större organisation och/eller myndighet med en IT-organisation med minst 100 anställda,
 • ha erfarenhet av att arbetat i projekt med flera parallella team med beroenden mellan varandra,
 • ha erfarenhet av att testa på Linux med verktygen J2U, Putty och Datastudio.
 • kunna skriva och tala flytande svenska och engelska.

Börkrav:

 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med test i minst 10 år under de senaste 15 åren.
 • Konsulten bör ha arbetat med utsökning i databaser via SQL.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat som testledare.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att testat webbapplikationer.
 • Konsulten bör ha arbetat med verktyget QC (Quality Center), Jira, Browserstack eller liknande.
 • Konsulten bör vara certifierad enligt REQB.

Kunden kommer att bjuda in konsulten för intervju. Detta i syfte att säkerställa att rollen har uppfattats på ett korrekt sätt samt att bedöma kompetens, samarbetsförmåga och arbetssätt hos föreslagen konsult. Under intervjun har konsulten möjlighet att berätta om sina erfarenheter.

OM UPPDRAGET

 • Placeringsort: Sundsvall
 • Tidsperiod: 2019-07-01 till 2019-12-31
 • Omfattning: Heltid

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=92eff

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS