Två stycken systemutvecklare (Cobol) 69 views

För kunds räkning söker vi två stycken systemutvecklare med hög kompetensnivå inom Cobolutveckling.

Uppdragsbeskrivning:

Medverka som systemutvecklare i IT-utvecklingsuppdrag och förvaltning av de Cobolbaserade system som finns hos kunden. Då kunden jobbar i agila team kan även arbete med eventuellt kravfångst och test ingå.

I uppdraget ingår också dokumentation för kundens räkning och kompetensöverföring till relevant personal hos kunden.

Ska-krav:

  • Hög kompetensnivå inom Cobolutveckling och som har levererat uppdrag inom området i närtid
  • Kompetensnivå medel inom området SQL

Bör-krav:

  • Kompetens inom området Linux
  • Kompetens inom området Microfocus Visual Cobol for Eclipse eller likvärdigt verktyg
  • Kompetens inom området MQ meddelandehantering
  • Kompetens inom området versionshantering, exempelvis GIT, Subversion eller liknande

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us