Uppdragsledare 69 views1 application

BESKRIVNING AV UPPDRAGET

Avropet avser en Uppdragsledare som ska leda fortsatt utveckling och utrullning av STL (Säkerhets- och Tekniklyftet) på Polismyndighetens ledningscentraler.
Konsulten ska i uppdraget ansvara för att leda utvecklingsarbetet och koordinera samarbetet med teknikgrupper som arbetar med polisens ledningscentraler.
Konsulten ska ansvara för att leda uppdraget enligt nedan:
* Planera och koordinera utvecklingsarbetet
* Samla in och kravställa verksamhetskrav
* Säkerställa att krav omsätts i funktionalitet i systemet
* Planera aktiviteter gemensamt med berörda grupper för t.ex. infrastruktur och integrationer
* Säkerställa att infrastruktur utvecklas så att den understödjer applikationerna och lever upp till funktionella och icke-funktionella krav
* Leda och koordinera parallella leveranser
* Ansvara för att relevant dokumentation tas fram för leveranserna
* Ansvara för att hantera risker tillsammans med huvuduppdragsledare och linjechefer

KRAV

Skallkrav:
Konsulten ska ha minst tio (10) års erfarenhet av projektledning eller uppdragsledning.
Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tolv (12) åren.
Konsulten ska ha minst tio (10) års erfarenhet av att inhämta och dokumentera användarfall, funktionella och icke-funktionella krav.
Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tolv (12) åren.
Konsulten ska ha minst tio (10) års erfarenhet av arbete som kravanalytiker i utvecklingsprojekt. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tolv (12) åren.
Konsulten ska ha erfarenhet av att leda workshops om minst åtta (8) deltagare.
Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tio (10) åren.
Konsulten ska ha erfarenhet av verksamhetsutveckling inom statligt myndighet med lösningar från externa leverantörer.
Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste fem (5) åren.
Konsulten ska ha minst fyra (4) års erfarenhet av att arbeta med ledningssystem.
Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tio (10) åren.
Konsulten ska ha minst fem (5) års erfarenhet av att koordinera teknikgrupper i projekt.
Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste tio (10) åren.
Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att koordinera teknikgrupper i projekt rörande tetra/rakel radiosystem.
Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste fem (5) åren.
Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande krav:
1. Erfarenhet av att i projekt ha använt modelleringsverktyg, gärna Sparx Enterprise Architect.
o Begränsade erfarenheter = prisavdrag 0kr
o Goda erfarenheter = prisavdrag 75kr
o Gedigna erfarenheter = prisavdrag 150kr
Som goda erfarenheter anses om konsult har minst ett (1) års erfarenhet av att i projekt ha använt modelleringsverktyg, gärna Sparx Enterprise Architect.
Som gedigna erfarenheter anses om konsult har minst två (2) års erfarenhet av att i projekt ha använt modelleringsverktyg, gärna Sparx Enterprise Architect.
2. Erfarenhet av kravställning inom statlig myndighet och då kravställt inför upphandling enligt LOU.
o Begränsade erfarenheter = prisavdrag 0kr
o Goda erfarenheter = prisavdrag 100kr
o Gedigna erfarenheter = prisavdrag 200kr
Som goda erfarenheter anses om konsult har minst två (2) års erfarenhet av kravställning inom statlig myndighet och då kravställt inför upphandling enligt LOU.
Som gedigna erfarenheter anses om konsult har minst tre (3) års erfarenhet av kravställning inom statlig myndighet och då kravställt inför upphandling enligt LOU.

More Information

  • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 0 Jobs
  • Full Address Kungsgatan 28, Stockholm, Sweden
Connect with us
Contact Us
https://www.konsultuppdrag.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=15b10

ABOUT

This site is provided by Bolero and is used for Employers and Candidates to meet each other. Both Employers and Candidates can add jobs and resumes for free.

CONTACT

Please use contact form (Contact Us) to get in touch with us.

SUBSCRIBE FOR JOBS