Utvecklare (COBOL) 56 views

Job Expired

För kunds räkning söker vi en teknisk utvecklare som innehar kompetensnivån expert inom området COBOL-utveckling med tyngdpunkt på tekniska frågeställningar inom kodstruktur, utvecklingsmiljö, testmiljö och tillhörande verktyg. 

Uppdragsbeskrivning:

Kunden bedriver livscykelhantering och systemförnyelse kring det COBOL-baserade produktionssystemet Unireg och dess ingående verktyg och miljöer.

  • Uppdraget innebär att kunna ge stöd och råd i utvecklingsfrågor samt driva livscykel- och förbättringsaktiviteter inom systemutveckling COBOL och dess verktyg.
  • Ingå i systemförnyelseuppdrag som en kompetensresurs. I vissa fall ska ren systemutveckling kunna levereras i agila team.
  • Dokumentation för kunds räkning och kompetensöverföra till relevant personal hos kund

Ska-krav:

  • Hög kompetensnivå inom området Microfocus COBOL
  • Expert kompetensnivå inom området COBOL-utveckling

Bör-krav:

  • Kompetens inom området Subversion eller liknande verktyg
  • Kompetens inom området Agil utvecklingsverksamhet med inriktning SaFe
  • Kompetens inom området ledarskapsroller som till exempel projektledning, ScM, förändringsledning

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us