Utvecklingsteam – SiteVision 79 views

Job Expired

Uppdragsbeskrivning

Bakgrund:

Region Östergötland har under en tid arbetat med att utreda och planera en ny internwebb. Projektet
övergår nu från planerings- och utredningsfas till en genomförandefas.

Uppdraget:

Projektet Ny Internwebb består av två delar – utveckling och innehåll. Varje del leds av
en projektledare. Hela projektet hålls ihop och leds av en huvudprojektledare.

Utvecklingsteamet som efterfrågas kommer att ingå i utvecklingsdelen av projektet och ska bestå av totalt tre utvecklare varav en lead developer. De tre ska, tillsammans med en UX-designer och under ledning av en projektledare, utveckla den nya internwebben på CMS-plattformen SiteVision. UX-designern och projektledaren finns på plats i Linköping och har varit delaktiga i tidigare faser av projektet. UX-designern kommer att delta i utvecklingsarbetet inledningsvis för att sätta ramarna. Projektledaren däremot kommer att vara aktiv under hela utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet kommer att ske enligt SCRUM vilket bl.a. innebär att utvecklingsteamet ska arbeta tvärfunktionellt och självorganiserande. Lead Developer kommer vara huvudansvarig för teamets utvecklingsarbete och teamet ska arbeta tätt tillsammans, med korta avstämningar avseende progress dagligen och längre planeringsmöten och utvärderingsmöten med cirka tre veckors mellanrum. Teamet kommer vara delaktiga i detaljering och tidsuppskattning av krav, i planering av kommande utvecklingssprintar och vid demonstration och utvärdering av tidigare utvecklingssprintar. En backlog finns redan framtagen men kommer att vidareförädlas av teamet tillsammans med UX-designern och projektledaren. Teamet kommer att kunna arbeta på distans men täta avstämningar med UX-designern och projektledaren är nödvändiga.

Den andra delen av projektet kommer att arbeta med själva innehållet. Målet är att innehållet på den nya internwebben i stora delar ska vara personaliserat och sökdrivet. Sökplattformen finns redan på plats sedan några år men ska vidareutvecklas inom ramen för projektet. Det arbetet utförs bl.a. av leverantören Findwise. Utvecklingsteamet som efterfrågas kommer i olika delar att samarbeta med innehållsprojektet. Samordningsansvaret för det arbetet ligger dock hos projektledarna.

Leverantören förutsätts själv tillhandahålla utvecklingsmiljöer och de licenser som krävs för att utföra
utvecklingsarbetet.

Omfattning

Uppdraget beräknas pågå mellan 2019-10-01 – 2020-04-30-

Uppskattningsvis sker en upp- respektive nedtrappning i beläggningen så att beläggningen första och sista månaden är ca 50%, andra och näst sista månaden ca 75%, och i övrigt ca 100% (dock med förmodad lägre intensitet kring jul och nyår).

Placeringsort

Placeringsort vid möten: Linköping.

Utvecklingsarbetet kan ske i huvudsak i leverantörens egna lokaler. När så krävs måste hela utvecklingsteamet delta i möten i regionens lokaler, dock max en gång per vecka (ingen ersättning utgår för resor i samband med detta).
Övriga möten hålls via Skype.
Det bedöms som positivt om hela utvecklingsteamet sitter tillsammans i samma lokal.

Ska-krav

Lead Developer
 1. Ska ha minst fem (5) års erfarenhet av att utveckla lösningar med SiteVision.
 2. Ska ha utvecklat webbplatser med responsiv design baserat på SiteVision.
 3. Ska ha erfarenhet av att arbeta wed Web Apps i SiteVision.
 4. Ska ha minst två (2) års erfarenhet av att arbeta enligt SCRUM som utvecklingsmetodik.
 5. Ska ha minst två (2) års erfarenhet av att utveckla webbplatser som uppfyller WCAG 2.0 eller
  WCAG 2.1.
 6. Ska ha utvecklat intranät baserat på SiteVision för en större organisation inom offentlig
  verksamhet. Med större avses organisation med mer än 2000 anställda.
 7. Ska i tidigare uppdrag ha arbetat med nedanstående tekniker och ramverk:
  • HTML5
  • CSS3
  • Bootstrap
  • JavaScript
Systemutvecklare
 1. Ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att utveckla lösningar med SiteVision.
 2. Ska ha utvecklat webbplatser med responsiv design baserat på SiteVision.
 3. Ska ha minst två (2) års erfarenhet av att arbeta enligt SCRUM som
  utvecklingsmetodik.
 4. Ska i tidigare uppdrag utvecklat webbplatser som uppfyller WCAG 2.0 eller WCAG
  2.1.
 5. Ska i tidigare uppdrag ha arbetat med nedanstående tekniker och ramverk:
  • HTML
  • CSS3
  • Bootstrap
  • JavaScript

Bör-krav

Lead Developer
 • Erfarenhet av systemutveckling i större webbprojekt under mer än fem (5) år.
 • Erfarenhet av arbete med teknisk design och arkitektur inom SiteVision 4.
 • Erfarenhet av arbete med kravfångst, kravdetaljering och kravdokumentation.
 • Erfarenhet av sökdriven webbutveckling.
 • Erfarenhet av utveckling av personaliserade webbplatser.
 • Erfarenhet av arbete med Findwise i3 sökmotor
Systemutvecklare
 • Erfarenhet av systemutveckling i större webbprojekt under mer än fem (5) år.
 • Erfarenhet av utveckling av intranät baserat på SiteVision för en större organisation
  (2000 anställda eller fler) inom offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av arbete med teknisk design och arkitektur inom SiteVision 4.
 • Erfarenhet av arbete med kravfångst, kravdetaljering och kravdokumentation.
 • Erfarenhet av sökdriven webbutveckling.
 • Erfarenhet av utveckling av personaliserade webbplatser.
 • Erfarenhet av arbete med Findwise i3 sökmotor

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
 • This job has expired!
Share this job

About Us

Konsultuppdrag is a free marketplace for buying and selling IT-consultant services. It will always be free to post jobs and CV’s. We connect you with many skilled consultants and exciting job opportunities.

Contact Us

If you’d like to get in touch with us, please click here or send an email to info@konsultuppdrag.com.

SUBSCRIBE FOR JOB ALERTS

Connect with us